Başkanın Mesajı

Ahilik, sadece bir esnaf teşkilâtlanması değil, Türk Milleti'nin kültürel kodlarında var olan alplik- yiğitlik, teşkilâtçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslâm/ fütüvvet ahlâkını yoğurarak, insanlığa sunduğu bir hayat nizamıdır. Aynı zamanda bir medeniyet hareketidir. Kurmuş olduğu eğitim sistemi ve yetiştirmiş olduğu insan tipi ile, tesis ettiği idari, iktisadi, sosyal, kültürel, askerî ve ticari sistemde ahlâkı kurumsallaştırarak insanlığa kapitalist ve sosyalist anlayışların ötesinde yeni bir yol-sistem sunmuştur. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'dir. Merkezi Kırşehir'dir. Ahiliğin özünde adalet, merhamet, ehliyet-liyakat, çalışmak, helâl kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için halka hizmet anlayışı vardır. Bu esaslar aynı zamanda Ahiliğin insanlığa sunduğu evrensel mesajlardır. Ahilik, Türk- İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan insanlık idealidir. Biz Ahiliği, imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatanlaşmasını, Osmanlı'nın Cihan Devleti olmasını sağlayan dünyevî ve uhrevî bir sistem olarak tanımlıyoruz. Haz ve hız çağında kara ve kızıl emperyalizmin kıskacındaki insanlık için de bir ümit olacağına gönülden inanıyoruz.

Vakfımızın hazırlamış olduğu Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması projesinin genel amacı Ahilik ve kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz hayatına ve iş dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

Projemiz kapsamında 5 farklı yaş ve eğitim grubuna yönelik 8 kategoride toplam 13 farklı uluslararası yarışma açılmıştır. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan her yaş grubundan kişiler şiir, resim, masal/öykü, deneme, makale, senaryo, kısa film ve çizgi karakter kategorilerinde eserleri ile yarışmalara başvurabilmektedirler.

Tüm yarışma süreci www.ahievran.org internet sitemiz üzerinden yürütülmekte ve hazırladığımız kapsamlı veritabanı sayesinde herkes yarışmaya katılmadan önce Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili kitap, makale, bildiri, araştırma tezi, dergi yazıları, resim ve videolara erişme imkânı bulabilmektedir.

Projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüş ve toplam bütçesinin bir kısmını karşılayacak şekilde mali destek almaya hak kazanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere projemize destek olan resmi kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve yarışma ödülleri için sponsor olan firmalara çok teşekkür ediyorum.

UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından Ahi Evran yılı ilan edilen 2021 yılı bitmeden projemizin duyurusunu yapabilmenin mutluluğu içindeyiz. İnşallah her yıl bu yarışmaları daha da geliştirerek düzenlemeye devam edeceğiz. Ahilik veritabanımız da en güncel ve kapsamlı hali ile her zaman Ahiliğe ilgi duyanların ve araştırmacıların kullanımına açık olacaktır.

Projemiz kapsamında açtığımız yarışmaların herkes için hayırlı ve faydalı olmasını diliyor, sizlere selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Dr. Abdullah ÇALIŞKAN
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV)
Yönetim Kurulu Başkanı
23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili

acaliskan@tdpv.org
@acaliskan40