Ahi Duası

Allahım!

Bizleri haramlardan uzak eyle, dünya ve ahirette güzel sona ulaştır.

Başkalarına el açtırma, alan değil veren el olmayı bizlere nasip eyle.

Senin emirlerine karşı gelmekten bizleri muhafaza eyle. Bize doğru yolu göster.

Bizleri darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan, aldatmaktan, hak yemekten ve kul hakkına girmekten koru.

Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık ve her türlü felaketten muhafaza eyle.

Bizlere kanaat etmeyi, gönlü zengin gözü tok olabilmeyi ve hayırda yarışmayı nasip eyle.

Ey Rabbimiz!

Rızkımız gökte ise yere indir, yer altında ise yeryüzüne çıkar, uzakta ise yakınlaştır, zorsa kolaylaştır.

Rızkımızı temiz ve helalinden eyle ve rızkımıza erişebilmeyi bize kolaylaştır.

Bizleri nefsine uyarak kötülük isteyenlerden eyleme.

İşlerimizi hayırlı ve bereketli eyle.

Bizleri alırken satanı gözeten, satarken alanı gözeten, ölçüye ve tartıya dikkat eden sözüne ve işine güvenilir, emin kimselerden eyle.

Bizleri başkalarına faydalı olan ve ilmiyle amel edenlerden eyle.

İsraftan, cimrilikten, azgınlıktan, korkaklıktan, acizlikten, tembellikten, ahlaksızlıktan ve haddi aşmaktan sana sığınırız.

Amin.