TREN

Danışma Kurulu Üyeleri

Ahmet GÖKBEL

Prof. Dr. / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Ahmet OĞUZ

Doç. Dr. / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Ali ERBAŞI

Prof. Dr. / Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ali YAKICI

Prof. Dr. / Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ayfer ŞAHİN

Prof. Dr. / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü

Erdal AKDEVE

Prof. Dr. / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ersin KAVİ

Prof. Dr. / Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fatih GÜZEL

Doç. Dr. / Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Fatma ŞENSOY

Doç. Dr. / İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Hacı Mustafa ERAVCI

Prof. Dr. / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Haşim ŞAHİN

Prof. Dr. / Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Hüseyin ÖZTÜRK

Prof. Dr. / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Hüseyin ÇINAR

Prof. Dr. / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Hüseyin ARSLAN

Dr. Öğretim Üyesi / İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi

İsmail KASAP

Öğretim Görevlisi / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Kazım CEYLAN

Emekli Öğretim Görevlisi / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Eski Müdürü

M. Fatih KÖKSAL

Prof. Dr. / İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

M. Saffet SARIKAYA

Prof. Dr. / Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mahmut SEYFELİ

Emekli Öğretim Görevlisi / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Mehmet ŞEKER

Emekli Prof. Dr. / Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mikail BAYRAM

Emekli Prof. Dr. / Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Mustafa DEMİRCİ

Prof. Dr. / Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Orhan KURTOĞLU

Prof. Dr. / Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Orhan KOÇAK

Prof. Dr. / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi

Osman ALACAHAN

Doç. Dr. / Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Refik TURAN

Prof. Dr. / Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı

Rüştü YEŞİL

Prof. Dr. / Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Selma ÜNLÜ YEL

Prof. Dr. / Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Seyfettin ERŞAHİN

Prof. Dr. / Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tayip DUMAN

Emekli Prof. Dr. / Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Vatan KARAKAYA

Prof. Dr. / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

Yusuf EKİNCİ

Dr. / TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı, 20. Dönem Burdur Milletvekili, MEB Talim Terbiye Kurulu Eski Başkanı

Yusuf Turan GÜNAYDIN

Araştırmacı - Yazar

Zekeriya MIZIRAK

Prof. Dr. / Konya Necmettin ERBAKAN Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Zekeriya KURŞUN

Prof. Dr. / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı