TREN

Veritabanı

YEZDAN-ŞİNAHT'IN ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ

FORM AND CONTENT PECULIARITIES OF YEZDAN-ŞINAHT

ÖZET

Keşfedilmeyi bekleyen kültürel eserlerimiz yıllardan beri değerli çalışmalarla bilim dünyasına kazandırılmaktadır. Türkçe eserlerin gün ışığına çıkarılmasında büyük ilerlemeler kaydedilmesine rağmen Türk müelliflerin yabancı dilde yazdıkları eserlerde nispeten güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu husus da dikkate alınarak Ahi Evran’ın Farsça Yezdân Şinâht adlı küçük risalesi, şekil ve muhteva açısından değerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Ahi Evran, Yezdân Şinâht, Şekil ve İçerik Özellikleri.

ABSTRACT

The Works of the Turkish literature, which had stayed untouched for a long time, are being earthed by valuable studies and submitted toto attention of the academic world. This progress is succeeded in the Turkish works in ahigh degree but there are stil some difficulties with works written in foreign languages by the Turkish authors. By considering above mentioned point, Yezdan Şinaht of Ahi Evran, a booklet in Persian, will be evaluated in terms of from and content

Keywords: Ahi Evran, Yezdan Şinaht, Form and content peculiarities

Yazar: Ahmet TANYILDIZ

Yıl: 2008
Yayınlandığı Dergi / Yayın Adı: 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Bildirileri (3 cilt) - 2011
İlgili Dosyalar