YESEVÎ DÜŞÜNCESİNDE AHİLİĞİN TEMEL İLKESİ AHLAKTIR

Toplum, insanın insanlığını hatırlatıcı, davranış biçimini kalbe sokucu ve kontrol edici bir ortamdır. Ayrıca, toplum insana hürriyet, saadet, fazilet, hoşgö- rülük, kanaat, fedakarlık vs. değerleri benimseten sistemdir. Toplum insan ruhu­nun aynasıdır. Toplumu düzenleyip, canlı ve dinamik yapan da manevî ve ahlakî değerler sistemidir. Değerler aslında, toplum hayatındaki canlılığı ile etkinliğini koruma kuvvetini Allah’tan almakta ve insan ile Allah’ın, insan ile toplumun, toplumla diğer toplumların, kültürler arası ilişkilerin ortak bir zeminde buluşma­sını sağlayan elçi görevini üstlenmektedir. İnsan değerleriyle, millî varlığı ile kim­liğini, tarihi ile kültürünü korumakta ve devam ettirmektedir.

Toplumu birlik ve beraberlik ve dayanışmayla ayakta tutan değerlerin başın­da ahlakî değerler gelmektedir. Ahlakî değerler, Yesevî düşüncesinin İnsanî ilke­leri ve hikmet ilmi temelinde oluşan manevî değerlerinin toplamıdır. İnsan, ahlak ile İnsanî zihniyete ve akla sahip olmakta ve can huzuruna, yani, saadetine kavuşmaktadır.

Yazar: Dosay KENJETAY

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar