TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK OLARAK AHİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

XIII. ve XIX. yüzyıllar arasında Anadolu başta olmak üzere Balkanlardan Kırım’a kadar uzanan bir coğrafyada egemen olmuş ekonomik, sosyal ve kültürel bir kurum olan Ahilik; işi kutsal çalışmayı ibadet sayan, karşılıklı işbirliği ve sosyal dayanışmaya dayalı, kaliteyi ve müşteri hizmetini ilke edinmiş, mesleki gelişmeyi sürekli eğitimle pekiştiren bir ahlâk anlayışım temsil eder. Ahilikte odak noktası, insan; hedefi insanı mudu kılmaktır. Sosyal yardımlaşma esas alınarak toplum gruplarının çıkarlarının birbirleriyle çarpışmasına set çekilir. Onlarda bireyler işçi-işveren, üretici-tüketici, kadın-erkek, genç-yaşlı vb. gruplandırılarak birbirleriyle çatışma ve mücadeleye zor- lanmayıp toplumda iç huzur ve barışın sağlanmasına çalışılır. Girişimcilik konusu da dünyadaki en eski toplumsal mevzulardan biridir. Çünkü ilk dönemlerden bu yana insan ve topluluklar, insanın tüketim ihtiyacı ve ayrı kültürler hep bulunageldiğinden, yönetim, ticaret, üretim, mal, para, pazar, ahş-veriş, toprak ve ekonomik kaynakların kontrol isteği, kültürleri birbirlerine karşı mücadeleye ve hâkimiyet kurmaya yönelt­miştir. Bunlarla birlikte etik, iş ahlâkı, örgüt kültürü gibi kavramlar ön plana çıkmış­tır. Sonuç itibarıyla toplumsal kalkınmada girişimcilik sadece İktisadî bir vasıta olarak görülmemelidir. Bu anlamda “sosyal girişimcilik” kavramı ön plana çıkmaktadır, sosyal girişimcilik; "Herhangi bir organizasyonun hem iç, hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara karşı "etik" ve "sorumlu" davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulaması'm ifade etmektedir.

Yazar: Kürşad ZORLU - Meryem DÜĞER - Filiz Özlem ÇETİNKAYA

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar