TARİHTEN BUGÜNE ÇORUM’DA AHİLİK VE AHİ ZAVİYELERİ

ÖZET

Tebliğimizde, Anadolu başta olmak üzere İslam coğrafyasında geniş bir alana yayılan Ahiliğin Çorum ’daki tarihi sürecini ele alacağız.

Cumhuriyet sonrası yerel basından günümüz araştırmacılarından ve kökenleri itibariyle Ahilere ulaşan esnafla yaptığımız röportajlardan hareketle ortaya koymaya çalıştığımız bu araştırmada, sempozyum düzenleme kurulunun Ahiliğe dair genel bilgilere yer verilmemesi yö­nündeki talebini ve konu bütünlüğü kaygısını göz önünde bulundu­rarak Ahiliğin tarihi serüvenine kısaca temas edeceğiz. Ardından Ço­rum ’da Ahiliğin tarihçesine, faaliyet alanlarına, gelenek ve görenekle­rine, zaviyelerine ve nihayet günümüzdeki yansımalarına değineceğiz.

ABSTRACT

Althism Started its activities in XIV century in Corum. According to archives.

First of the waqfs that belongs to Akhi Ahmed and Akhi Menteşe was in 768/1366. 

Nearly after 1 year from these waqfs Ethem Celebi has built Akhish in Iskiuip. The name ofAjthj fly as was given to that place in which he seftied.Akhi Had Bey and Akhi Burhaneddin built their zawiyas in 848/1445 and thus akhism has became more effective in Corum

Every production branch had a lonca to coordinate the handicrafts­men organization. Leather dealers’ lonca was the place ofgeneral judgement. For Works interest all handicraftsmen, a general meeting was made in Akhi Evran Tekjce which is in Tabaithane Quarter (Medrese Quarter)

Here was also the gathering place of leather dealers’ when they pray in every morning before starting working, and the place where they eval­uate productions they produce. That building which remained stand­ing to the beginnings of XX. century and named Ahirvan Tekke” was respected by the citizens, although there wasn’t any grave inside.

Yazar: Ahmet Cahid HAKSEVER

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar