SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİNDE ÜÇ YAZMA FÜTÜVVETNÂME

Fütüvvet ülküsü, teşkilâtı, usûlü, ilkelerini belirten ve mensuplarına nizamname, yönetmelik görevi gören eserlerdir.

Fütüvvetnâmeler tasavvuf ağırlıklı ve ahiliğin ahlak ve fazilet eğitimiyle ilglenmeleri nedeniyle, araştırmacıların çok fazla ilgilenmelerini sağlamıştır. Bu eserlerden ahiler, tekke ve zâviyelerde tasavvufun teorik esaslarından ve ahlakî eğitiminden büyük ölçüde faydalanmışlardır.

Yazar: Nuran ALTUNER

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar