SIDKÎ BEY’İN ESERİNE GÖRE GEDİKLER VE GEDİK KURUMU

Ahilik, Selçuklu ve Osmanh dönemlerinde Anadolu Türklerine sanat, ticaret ve ekonomi alanlarında yön veren bir organizasyon, bir anlayış, aynı zamanda bir hayat tarzıdır.

Ahilerin kurdukları esnaf ve sanatkâr birliklerince belirlenen kurallar, daha sonra hazırlanacak kanunnamelerin, tüzüklerin temelini oluşturmuştur. Bu birlikler, zamanla diğer esnaf ve sanatkârlara da önderlik etmiş, hatta Osmanh devletindeki bütün Türk esnafı, ahi babalardan veya onların yetki verdiği kimselerden aldıkları yeterlilik ve izin belgeleri ile iş görür hâle gelmişlerdir.

Yazar: Kamil Ali GIYNAŞ

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar