TREN

Veritabanı

SEPETÇİOĞLU’NUN KİLİT, ANAHTAR, KAPI ÜÇLEMESİNDE AHİLİĞİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

ÖZET

Mustafa Necati Sepetçioğlu, tarihî romanlarının bazılarında Anado­lu 'nun fethim, Türkleşmesini ve İslamlaşmasını anlatmaktadır. "Ki­lit, Anahtar, Kapı" romanları bu noktada ön plana çıkmaktadır.

Ahi teşkilatı ve Ahilerin, Anadolu 'nun Türkleşmesinde ve İslamlaş­masında önemli görevleri vardır. Bu çalışmada Sepetçioğlu 'nun "Ki­lit, Anahtar, Kapı" romanlarında Ahi teşkilatı, Ahilik ve Ahi tipinin ele alınışı İncelenmektedir.

ABSTRACT

Mustafa Necati Sepetcioqlu tells conquest and being Turkish and Is­lamic of Uzu-tolia in his some historical novels. In this point of view his novels “Kilit, Anahtar, Kapi”are very important.

There are very important missions of Ahi organization and Ahis for being Turkish and Islamic ofAnatolia. In this study it is searched ex­amining of Ahi organization, Ahilik, Ahi types in novels of Sepet- cioğlu named “Kilit, Anahtar, Kapi".

Yazar: Fikret USLUCAN

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar