TREN

Veritabanı

SELÇUKLU-OSMANLI MERKEZÎ OTORİTESİNİN İKTİSADÎ KONTROL ARACI OLARAK AHİLİK

Bütün tarihi olayları, geçtiği dönemin siyasi, iktisadi ve kültürel şartları dâhilinde incelemek, tarih metodunun bilinen ve vazgeçilemeyen en önemli şartıdır. Ancak bu suretle herhangi bir tarihi olay veya müessese doğru ve tarafsız bir şekilde incelenebilir. O halde bu tebliğde ele alacağımız ahilik- esnaflık teşkilatını da dönemin şartlarım göz önüne alınarak değerlendirmeye çalışacağız. Bunun için sanayi öncesi klasik tarım toplumu devletlerin özelliklerini tespit etmek gerekmektedir. Çünkü ancak bu tespit yapıldıktan sonra ahilik- esnaflık teşkilatının nasıl ortaya çıktığı, neden böyle olduğu sorularının cevabı verilebilecektir.

Yazar: Mustafa ÖZTÜRK

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar