TREN

Veritabanı

SAKA’LARDA GENEL VE MESLEKÎ AHLAK İLKELERİ (BİR FÜTÜVVETNAME EKSENİNDE)

ÖZET

İnsanoğlu Dünya’ya ayak bastığı an itibariyle kendisini sürdürmesi gereken bir hayatın içinde bulmuştur. Hayatını idame ettirmek için maddi ve manevi vesilelere ihtiyaç duymuştur. Bunu da tek başına değil, kendi gibihemcinsleri ile birlikte yaşamak suretiyle başarmıştır. Diğer insanlarla birlikte yaşama zarureti, beraberinde karşılıklı hak ve vazife kaidelerinin teşkilini netice vermiştir. İnsan toplulukları bu hak ve vazifelere riayet edilen yerlerde ve zaman dilimlerinde huzur içinde yaşamayı temin edebilmişlerdir. Zaman içinde cemiyet ve devletlerde bu hak ve vazifeleri tanzim eden iki müessese ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi hukuk, öbürü de ahlâk nizamıdır. Hukuk yapısı gereği bu tanzimi zecrî kaideler uygulayarak gerçekleşti- rirken; ahlâk müessesesi daha yumuşak bir şekilde gönüllere inerek insanların içten benimsediği/ ihtiyari yönelişler olarak bu düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Ahlâkın en temel amacı ise insanı kendisi ve çevresiyle mutlu ve huzurluyaşamasını temin etmektir. Bu çerçevede meslek ahlakı da çalışan ile işveren arasındaki münasebetlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Meslek ahlakı, mesleki davranışla ilgili neyin daha isabetli ve verimli olduğunuçalışanlara ve işverene gösteren müşterek kaideler bütünüdür. İşin icrası sırasında gözetilmesi gereken ortak değer ilkeleridir.

Yazar: Doç. Dr. Adil ŞEN
Sempozyum Adı: Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu
Yıl: 2018
İlgili Dosyalar