OSMANLI TARİH DEYİMLERİ VE TERİMLERİ SÖZLÜGÜ”NDE AHİLİKLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Klasik şark toplamlarında siyasî ve sosyal nizamı belirleyen başlıca unsur adalet idi. Buna göre, sistemler adalet idealini temel prensip olarak alır ve ona göre hareket ederlerdi. Siyasî hayatı, politikaları, icraatları belirleyen bu prensipti. Devletlerin varlığını devam ettirmesi için gerekli olan gelirlerini arttırma politikası da adalete dayalıydı. Bu yaklaşım şark ve özellikle İslâm toplumlarında bir kültür unsuru ve devlet felsefesi olarak ortaya çıkan daire-i adalet ile ifade edilir.

Yazar: Aslıhan DİNÇER

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar