OSMANLI’DAKİ AHİLİK KURUMU İLE İNGİLTERE’DEKİ FARMASON LOCALARININ KARŞILAŞTIRILMASI, FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ

ÖZET

Bu çalışmada Osmanlı 'daki Ahilik ile Ingiliz Farmasonları Locasını mukayese edeceğiz. Ahilikle ve Farmasonlukla ilgili olarak sosyal, siya­sal, ekonomik, kültürel, dinsel, gizemli yaşam biçimlerini, prensiple­rini, organizasyonlarını, toplum hayatı ile devlet kurumlan üzerin­deki rollerini ve etkilerini içeren sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Ahi mütevazıdır, insan haysiyeti ve onuru söz konusu olunca oldukça kibirlidir, onurludur. Ahi misafirperverdir, dürüsttür, mesleğini her şeyin üzerinde tutar ve kendini mesleğine adar.

Farmasonlar niçin farklı ve özeldir? Ingiltere deki Büyük Mason Lo­cası farklıdır. Çünkü normal yaşam biçimlerinde kendilerini, üyelik­lerini, gayrederini, mükafat almak için afişe etmezler. Diğer normal insanlar gibi yasalara saygılıdırlar. Alın teriyle çalışır, aileleriyle, çev­releriyle, toplumla ilgilenir spor yapar ve tiyatroya giderler. Mason zeki, dürüst, uyumlu, kibar, hoşgörülü, adil, sadık, vatanım seven maddi ve manevi olarak açık fikirli bireydir. Yukarıda bahsedi­len tamımlar arşiv belgelerinin, seçkin kitapların, makalelerin ve ün­lü yazarların eserleri ışığı altında incelenerek özetlenmeye çalışılmış­tır.

ABSTRACT

In this study we will discuss and compare the akhism in the Ottomans with the Freemasonry Lodge in England. We will try to answer some vital questions related to the “akhis ” social, political, economical, and cultural and highly secrecy life, principles, organizations and their roles and effects on the public’s life and also on the governmental insti­tutions. An “ahi” is humble by nature but on the question of human dignity he is haughty.

An “ahi” is a friendly, honest, devoted to his profession and holds it above every thing else

Why are Freemasons different or special? Masons from the Grand Lodge of All England are different because in their ordinary lives they do not advertise their membership or seek reward for their endeavors. They go about their private lives and do the same things as any other law-abiding citizens. They work, take care of their families, their communities and their environment, play sports, go to the theater etc. Mason has: Intelligence, Honesty, Integrity- Kindness, Tolerance Jus­tice, Loyalty, Patriotism, and Spiritual and Intellectual open- mindedness.

 

Yazar: Durdu Mehmet BURAK

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar