ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TRAKYA VE BALKANLAR’DA YANSIMALARI

Kültür ya da hars; toplumsal hayattaki binlerce yıhn birikimidir. Bu birikimi meydana getiren tüm unsurlar, nereden ve nasıl geldiğine bakılmaksızın -sonradan elde edilmiş olsa bile- inanç ya da hayat sisteminin içinde yer alır ve onun bir rüknü gibi algılanır. Kültürel miras, öğrenildiği şekliyle sonraki nesillere aktarılır. Zaman içinde bazı değişikliklere uğradığı gibi, bazen de kaybolup gidebilir. Tarihçilerin, sosyologların, edebiyatçıların vazifesi işte burada başlar. Toplum içinde yaşayan folklorik öğelerin gelecek nesillere aktarılması, sosyal bilimcilerin görevidir.

Yazar: Abdurrahim TUFANTOZ

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar