TREN

Veritabanı

ORHAN PAMUK’UN “CEVDET BEY VE OĞULLARI” ADLI ROMANINDA İKTİSADİ ZİHNİYET

Roman, top yekun hayattır cümlesi çok iddialı olmakla beraber, romanın hayata ilişkin yanlarının olduğu gerçeğini değiştirmez. Romancının bize sağladığı verileri, okuyucu olarak biz tamamlar ve devre intikal ederiz. Romancının sağladığı verilerin iktisadi, sosyal, hukuki ve kültürel kıymetler haline dönüşmesi, kullandığı dil vasıtasıyla anlattığı devrin atmosferine okuyucunun yürümesini sağlayacak kapılar açmasını temin etmesindendir. Edebi metinleri iktisadi hayata dair malzeme üreten birer vesika gibi kabul etmek, elbette edebi metinlere sosyoloji açısından yaklaşmayı gerektirir. Edebiyatçının asıl meselesi mevcut edebi metinlerin estetik değerinin tesbiti olmakla birlikte, edebiyat hayatı aksettiren bir metin türü olduğuna göre, elbette gündelik hayata dair bir çok unsur edebiyat metinlerinde bulunabilir.

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar