MESLEKİ REHBERLİK VE AHİLİK

ÖZET

Bu çalışmada, amacı toplumdaki bireyleri birbirine yaklaştırıp ara­larında dayanışma geliştirmeyi amaçlayan Ahilik anlayışıyla amacı toplumdaki bireylerin kendileri ve çevreleri hakkında gerçeğe uygun bilgiler edinerek bu bilgileri değerlendirip gerçekçi karar vermesine yardım etmek olan Meslek Rehberliği anlayışı arasındaki ilişki ele alınmaktadır.

Bu bağlamda bu çalışmada Ahilik anlayışında var olan iş ve meslek ahlakı, kendi “yeteneğine” uygun bir işle meşgul olmak ve sanatım mutlaka 3 üstaddan öğrenmek gibi mesleki ilkelerle ile Meslek Reh­berliğinde var olan a) Bireyin kendini tanıması, b) Meslekleri, özel­likle kendisi için seçeceği mesleği etraflıca tanıması ve c) Kendi kişilik özellikleri, ilgi ve yeteneklerini seçeceği mesleğin gerektirdiği nitelikler­le örtüştürebilmesi gerekliliği arasındaki ilişki üzerinde durularak Kültürümüzdeki Ahilik anlayışıyla evrensel kültürde var olan meslek rehberliği kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır

ABSTRACT

This study discusses the relation between Akhi worldview which aimed to join and improve solidarity among individuals in society and Vocational Guidance which is intended to help individuals ac­quire reliable information both about themselves and their environ­ment, and thus make realistic decisions.

In this context, placing emphasis upon the inherent professional princi­ples ofAkhism, such as business and work ethics, one’s occupying himself with a profession suitable for “his ability” and the necessity to learn the profession from 3 masters, and the principles of Vocational Guidance, such as a) self-awareness bjthoroughly recognizing vocations, and in particular the one he/she will choose for him/herself c) the necessity for one to reconcile his/her own personal traits, interests and skills with the qualities required for the vocation he/she chooses; the study aims to demonstrate the relations between Akhi mentality in Turkish culture and the concepts of vocational guidance in world culture.

Yazar: Davut AYDIN

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar