MESLEK AHLAKININ TEMEL BÎR KAYNAĞI OLARAK AHÎLİK

Genel anlamda Tüm varlıkların haklarına saygı gibi sosyal anlayışla­rı yaygınlaştırma ve geliştirmek, insanın insan olarak yapması ve yapmaması gereken her türlü hareketlerin belirlenmesi ve bunlardan iyi olanlarına teşvik edilme, kötü olanlardan sakındınlması ahlakın konusu olarak değerlendirilir. Ahlâkın en genel amacı ise, insanı kendi özü ve çevresiyle bir bütünlük içinde mutlu kılmaktır. Bu çer­çevede meslek ahlakı da yöneten ile yönetilen, çalışan ile çalıştıran ve bütün bu bireylerin arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine önemli katkı sağlar.

Meslek ahlakı, mesleki davranışla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında değer alanına dayalı ilke­ler ve kurallar topluluğudur, insanla bir şekilde ilişkisi olan her ey­lem, her sanat—işin insana yakışır bir biçimde gerçekleştirilmesi için teknik bilgi ve beceri yeterli değildir. Bunun için her meslek sahibi mesleğini icrası sürecinde dikkate alması gereken ortak değer ilkeleri gerekli görülmektedir.

Yazar: İbrahim Hakkı AYDIN

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar