KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA AHİLİĞİN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI VE YENİDEN ETKİN HÂLE GETİRİLMESİ

ÖZET

insanların dünya ve ahrette huzur içinde yaşamalarını amaçlayan Ahilik, sanat, ticaret, üretim ve savunma olmak üzere hayatın her safhasında yer alır. 700yıllık önemli bir teşkilatın günümüze akseden birtakım yansımalarının olması tabiidir. Küresel gelişmeler ışığında yansımalarından bahsedilen ve yeniden etkin hale getirilmesi düşünü­len Ahiliğin kuruluş amacı, yapısı, gerilemesi ve ortadan kalkmasına neden olan sebeplerin iyi incelenmesi gerekir. Bu süreçte tercih edilen ekonomik sistemlerle aslında kendisi de aynı zamanda başlı-başma ekonomik bir sistem ortaya koyan Ahilik ilkelerinin bilinmesi önemli olacaktır.

ABSTRACT

Ahi aimed at people who live in peace in the world and the Hereafter, art, commerce, manufacturing and defense at every stage of life are to be. 700 years, a number of important reflections of an organization that is subject to being transmitted to the present day. Reflections of the light of global developments are thought to be mentioned and re­enable the establishment of Akhism purpose, structure, causing the decline and disappearance of good reasons need to be examined. In this process, the fact that economic systems, the preferred economic sys­tem itself, at the same time laying down a per-head will be important to know the principles of Ahi.

Yazar: Hasan ARSLAN

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar