KÜRESEL ETİK İLKELER YÖNETİŞİMİNDE AHİ EVRAN

Küresel yönetişimin etik ilkeler temel içeren yapısı, günümüze değin bu alanda yapılan başardı çalışmaların özgün bir kombinasyonudur. Küresel etik ilkelerin gelişimi, sistemli ve sürekli bir eğitimle sağlanabüir. Geniş bir tanımla eğitim bireylerin ya da onların oluşturduğu grupların yüklendikleri ya da ilerde yüklenecekleri görevleri daha etkin ve başardı yapabilmelerini sağlar. Böylece, mesleki bdgi ufuklarım genişleten, düşünce, rasyonel karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu gelişimi amaçlayan bdgi, görgü ve becerileri arttıran eğitsel eylemlerin tümüdür (Sabuncuoğlu 2005: 125). Bilişim toplumunda yönetsel etik süreçlerinde arzulanan başardarm daimi kahcdığı etik değerlere bilimsel ve akdcı uyumla sağlanabdir. Çok yördü olarak dürüstlük, güven, saygı ve paylaşımla gelişebilir.

Yazar: Akın MARŞAP

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar