KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE AHİ EVRAN, AHİ ve AHİLİK

Türk kültür hayatının en önemli kurumlanndan olan Ahilik, 13-17. yy.a kadar olan dönem daha kesif olmak üzere 19. asrın sonlarına kadar Türk kültür hayatında ve bütün bir Anadolu coğrafyasında müessir olmuş bir yapılanma modelidir. Günümüzde dahi kimi illerimizde tesirlerini devam ettiren Ahilik kültürünün toplum, iktisat ve de bir dönem siyaset hayatımızda çok ciddi ve mühim yeri olmuştur. Şüphesiz böyle bir tesir dairesi, beraberinde kesafeti nispetinde bir edebiyat da vücuda getirecekti. Meseleye bu açıdan baktığımızda Ahilik öğretisinin temel kitapları olan “fütüwetnâmeler”i bu telif faaliyetinin en belirgin numuneleri olarak görürüz.

Yazar: M. Fatih KÖKSAL

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar