KIRŞEHİR ŞER'İYYE SİCİLLERİNDE AHİ EVRAN VE AHİ MES'UD ZÂVİYELERİ

Şer'iyye Sicilleri çok çeşitli alanların, konu ve kurumlann geçmişleri için güvenilir bilgi kaynaklandır. Bu kaynaklardan yararlanılarak ve diğer araştırmalarla desteklenerek hazırlanan bu çalışmada Ahî Evran ve Ahî Mes'ud zaviyeleri ve vakıfları ele alınacaktır.

Yazar: Fahri MADEN

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar