KIRŞEHİR ÖRNEĞİNDE ŞEHİRLERDE ÇARŞININ OLUŞUMU VEYA ŞEHİRLERDEKİ ESNAF DALLARI

Konu özellikle ve öncelikle söz edilmesi gereken bazı meselele/ problemlerle iç içe bulunmaktadır. Bunların en başında ahilikle yakından ilişkili olan şehirli­lik veya şehir hayatının varlığıdır. Böyle olunca da insanların zihninde “Bir Selçuklu şehri var mıdır ?” sorusu ve bağlı olarak problemi gelebilir.

Türk aydınlarının ve tarihçilerinin genel kanatine göre Türkiye Selçukluları devrinde kesinlikle “Ahilik”kurumu mevcuttur. Ahilik kurumunun varlığı yine kesin bir şekilde”şehir” gerçeğiyle ilişkilidir. Dolayısıyla meseleyi doğrudan ahi­lik ile başlamayıp, yerleşme ve şehir problemine temas ederek başlamak gerekli­dir. Şimdi bir gerçeği yeniden ifade etmek zorundayız. Bize göre Diyar-ı Rum, yani Anadolu sahası için kendisine mahsus özelliklere sahip bir Selçuklu şehrin­den söz edilebilir.

Yazar: Tuncer BAYKARA

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar