TREN

Veritabanı

KIRŞEHİR’DE AHİLİK AHİLİĞİN AHLÂK VE GENÇLİK ÜZERİNE ETKİLERİ, GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

Ahilik; ahlâka, iş ahlâkına üst düzeyde uyan ve bunu her türlü iş ve eyleminde uygulayan kuruluştur.

Başta Ankara ve Kırşehir olmak üzere demokratik esaslara tümüyle uyan ve uygulayan yüksek bir sanat ve yönetim teşkilatıdır.

Sosyo-ekonomik ağırlıklı bir insanlık bilimidir.

Ahilik; hakka dayalı, adalet, güvenlik; sabra dayalı, eğitim- hükümet dörtlüsünün meydana getirdiği devlet anlayışını, halk kavramı ile mükemmel bir biçimde iş birliğine yönelterek güçlü, saygın ve bilinçli bir millet yaratmada önemli rol oynayan en son ve en uzun ömürlü devlet olan Osmanlı Devleti’ni kurup yücelten yüce kuruluştur.

İnanıp yararlı iş yapmayı öğütleyip öğreten teşkilattır.

Daha çok debbağlık, kunduracılık ve saraçlık gibi zanaatları içeren, daha sonra diğer meslek kollarını da bünyesine alan, günümüz esnaf ve sanatkarlığının temel harcı olan kuruluştur.

Yazar: Erol SEYFELİ

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar