KAYSERİ’DEKİ AHİLER VE AHİ ZAVİYELERİ (XV-XVI. YÜZYIL)

Anadolu’nun en eski ve en önemli ticaret merkezlerine sahip olan Kayseri, bulunduğu coğrafî konumu sebebiyle bir çok devletin dikkatini çeken bir bölge olmuştur. Nitekim Kültepe Kaniş-Karumu, Mazaka, daha sonra Kayseri’deki ticaret kolonileri bunun en güzel örneklerini ortaya koymaktadır.

Kayseri şehri, ticaret, ekonomi ve haberleşmedeki önemini uzun süre korumuştur. Şehirdeki ticari malların yanında zirai ürünler de büyük bir önem arz etmekteydi. Kızılırmak tarafından sulanan ova zirai mahsullerin üretiminin yapıldığı en önemli yerdi.

Yazar: Mehmet İNBAŞI

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar