KAHRAMANMARAŞ’TA AHİLİK TEŞKİLATININ UZANTILARI

Müslüman Türk’ün Anadolu’daki tarihî seyrinde sekiz yüz yıldan beri en çok etkilendiği sosyo-kültürel kurumlardan biri ahiliktir. Ahiler “Bilad-ı Rum’da sakin Türkmen akvamının her vilayet ve belde ve karyesinde” mevcut olan teşekküllerdi. Bu teşkilat, Anadolu’da Türk millî ruhundan doğmuştur.

Türkiye’de son yirmi beş yıldan beri çeşitli sempozyumlarda bu kurum dinî-tasavvufî, sosyo-ekonomik ve siyasal-kültürel boyutları ile ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmış ve bu değerlendirmeler küçümsenmeyecek bir biçimde toplanıp yayınlanmıştır. Bazen aynı konu etrafında müstakil çalışmalar da olmuştur.

Ahilik teşkilatının Anadolu’da tam etkisini belirleyebilmek için ciddi şehir monografilerine ve ahilik teşkilatının şehirlerimizdeki uzantılarını ele alıp, inceleyen çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar tamamlanmadan, arşivlerdeki ve eldeki mevcut belgeler tek tek kültürümüze kazandırılmadan bu konunun eksik kalacağı tabiidir.

 

Yazar: Kadir ÖZDAMARLAR

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar