GÜNÜMÜZDE AHİLİK

“Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. ”

Ahi Evran

Ahilik, 13. ila 20. yüzyıllar arasında, Anadolu başta olmak üzere Balkan­lar’dan Kırım'a uzanan bir coğrafyada egemen olmuş ekonomik, sosyal ve kül­türel bir kurumdur. Ahiliği iyi anlayabilmek ve onun günümüzdeki eğitim anla­yışına katkılarını tespit edebilmek için öncelikle ahiliğin ne anlama geldiği bi­linmelidir. Bir halk bilgini olan ve ahilik yapısını Anadolu’da kuran Ahi Evran-ı Velî’nin ahilik üzerine söylediklerine bakmak gerekir:

“Ahilik bir insan bilimidir.

Her şeyden, her ortamda ve her çağda,

Denge ve düzen tutturandır.

Dağıtılan değil, toparlayandır.

Yıkan değil, yapan,

Dünya ve ahret dengesi tutturandır. ”

Yazar: Yusuf EKİNCİ

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar