TREN

Veritabanı

GLOBAL DÜNYADA YAŞAMAYI BAŞARMAK İÇİN BİR ANAHTAR OLARAK AHİLİK KÜLTÜRÜ

Dünya globalleşme süreci içerisindedir. Bu süreç, bilimde ve teknolojide meydana gelen gelişmelerden enerjisi alan bir süreçtir. Bu sürecin en önemli aktörleri milletlerarası şirketlerdir. Milletlerarası şirketler global rekabetin de en önemli araçları durumundadır. Yeni dünyada milletlerarası rekabet, ülke kaynaklı milletlerarası şirketler eli ile sürdürülmektedir.

Globalleşme sürecinin görünür yüzündeki gerçeklik artık dünyanın üretim, yatırım, ticaret turizm, eğitim vs. alanlarda tek bir ülke haline gelme süreci olmasıdır. Artık insanlar teknolojinin verdiği imkân ve yetenekler çerçevesi içerisinde bir başka ülkede kendi ülkesinde imiş gibi yaşamakta, sosyal, ekonomik ve ticari ve turistik faaliyetlerde bulunmakta, bilimsel araştırmalara katılmaktadır.

Yazar: Kadir ARICI

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar