GARÎB-NÂME’DE AHİLİK İZLERİ

Türk dili ve edebiyatı tarihinde eseri ile bütünleşmiş çok az müellif vardır. Bunlardan biri de Âşık Paşa’dır. Garîb-nâme ile özdeşleşen Âşık Paşa, eserini çağlar boyu vazgeçilmez kılarken, eseri de Âşık Paşa’yı ölümsüzleştirmiştir.

1330’da Anadolu sahasında Oğuz Türkçesiyle yazılan ilk ve en hacimli te’lif eser olan Garîb-nâme’nin “Türk hayat ve yaşayışım en iyi şekilde yansıtması, Türk kültürünü büyük ölçüde kendinde toplaması, genel anlamda devrinin sosyal yönünü vermesi ve hedefler göstermesi... (bk. Yavuz, 2000-1/1: X)” gibi daha birçok önemli özelliği vardır. Elbette bu özellikler, müellifinden gelmektedir.

Yazar: Ahmet GÜNŞEN

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar