FÜTÜVVET VE AHİLİK EKSENİNDE GÜNÜMÜZE BİR BAKIŞ

Güzel ahlâk ve örnek olma yolunda en müstesnâ örneklerin verildiği tasavvufta fütüvvet de bir yiğitlik ve mertlik timsali olmayı temsil etmektedir. Fütüvvet kelimesi asil ve tam anlamıyla insanı kasteden bir kavramdır. Bu kavramın içinde mâna ise misafirperverliği ve eli açıklılığı kendisinin hiçbir şeyi kalmayıncaya kadar sürdürmektir. Ahilikte bu güzel ahlâk ve dostluk, fedakarlık içerisindeki asil duygularla insanların birbiriyle kaynaşması ve yardımlaşmasıdır. Birbiriyle sımsıkı tam bir kaynaşma içerisinde olmasıdır.

Tasavvufta cömertlik bakımından Hatem Taî, yiğitlik açısından da Hz. Ali örnek kahramanlar kabul edilmişlerdir. Bu hayat tarzı ilk zamanlarında toplum tarafından kabül görmesinden sonra ruhânî hayatta da bir ideal haline gelmiştir. Mutasavvıflar futüvvet anlayışının peygamberlerden kalma bir ahlâk yolu olduğunu belirtmektedirler. Özellikle Hz. İbrahim ve Hz. Yusuf Peygamberlerle Ashab-ı Kehfe ve Yuşâ’ya bu yiğitlik namı verilmiştir.

Fütüvvet; doğruluk, cömertlik, güzel huy, göz tokluğu, dostlarla şakalaşma, arkadaşlarla iyi geçinme, kötü söz dinlemekten kaçınma, iyilik yapmayı arzulama, güzel komşuluk, güzel konuşma, ahde vefa, aile fertlerine iyi davranma, çocukları güzel bir terbiye ile yetiştirme, büyüklere saygılı davranma, kinden, aldatmaktan, buğuzdan kaçınmaktır.

Yazar: İhsan SOYSALDI

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar