TREN

FÜTÜVVET RUHUNUN DİNÎ TEMELLERİ

Fütüvvet, sözlükte genç, yiğit, cömert demek olan 'fetâ' kelimesinde türemiş olup gençlik, kahramanlık ve cömertlik anlamında bir kelimedir. Terim olarak Fütüvvet, "Dünya ve Ahirette halkı, nefsine tercih etmek"1- "cömertçe vermek, başkasını rahatsız etmemek, şikayet ve sızlanmayı terk etmek, haramlardan uzaklaşmak ve ahlakî değerlere sahip olmak" diye tanımlanmıştır.İslam literatüründe bu kavramdan ilk bahseden kişinin Cafer es-Sâdık (ö: 148/765) veya Fudayl b lyâz (ö: 187/803) olduğu söylenir. Bunlardan ilki fütüvveti, "Ele geçen bir şeyi tercihen başkalarının istifadesine sunmak, ele geçmeyen şey için ise şükretmektir" diye tanımlarken, Fudayl "Dostların kusuruna bakmamaktır" diye tanımlar.

Yazar: Ali AKPINAR

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar