FÜTÜVVET-NÂMELERDE EHL-İ BEYT

Bilindiği gibi fütüvvet ehli, civanmerd, fetâ ve ayyâr; uluları da ahi, ahı-Türk, ahıbbâ gibi adlarla anılırlar. Bunların yapıp ettikleri "erkânı" ile fütüvvetin anlamı ve alâmeti hakkmdaki rivâyetleri derleyip anlatan kitaplara fütüvvet-nâme denmiştir.

En eskisi onuncu milâdî yüzyılda kaleme alınmış olan Sülemî'nin "Kitâbu'l-Fütüvve"sirû diğerleri takib etmiştir. Fütüvvetin kural ve edeplerinden bahseden bu eserlerin; nefsin arındırılmasına yönelik, imandan sonra hidâyeti geliştirici ve Allah sevgisi ile takvâyı artırıcı öğütleri ihtivâ ettikleri görülmektedir.

Yazar: Mehmet ŞEKER

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar