TREN

Veritabanı

FÜTÜVVET - AHİLİK FİKİR SİSTEMİNİN TÜRK EPİK ANLATMALARINA ETKİSİ

Ahlâk, tutum ve davranışların kaynağı mahiyetindeki ruhî ve manevî melekeleri, insanın ruhî kemalini sağlamaya yönelik bilgi ve düşünce alanım ifade eder

Yazar: İsmet ÇETİN

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar