FÜTÜVVE TNAME-İ CA'FER SÂDIK HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

Eser, 18.7x12.2 cm ebadında altmış dört varak olup, ince kâğıt üzerine rik'a olarak yazılmıştır. Ayetler, hadisler ve bazı dualar kırmızı mürekkep ile yazmıştır. Hacı Bektaş İlçe Halk Kütüphanesi 101 numarada kayıtlı eser bilinen tek nüshadır. Eserin mikrofilm nüshası Milli Kütüphane MFA A-4714 numarada arşivlenmiştir. Bu eser, Fütüvvetname niteliğindeki eserler arasında Ca'fer-i Sâdık (148/765)'a nispetle şimdilik bilinen tek örnektir.

 
Yazar: Mehmet Saffet SARIKAYA

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar