FRANZ TAESCHNER VE AHÎLİK ÜZERİNE ÇALIŞMALARI*

Franz Taeschner'in araştırma ve incelemeleri, kitap veya makale halinde Berlin, Leipzig, Hannover ve daha başka Alman şehirlerinde basılmış, Enzyklopaedie des İslam'daki Türk Tarihi ve kültürü ile ilgili birçok madde de onun imzasıyla yayınlanmıştır. Ayrıca Der İslam dergisindeki makaleleri ve Türk Ahilik Teşkilâtı hakkında kaleme aldığı eserleri, onun ülkemizde tanınmasma neden olmuştur.

Yazar: Zehra GÖÇER

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar