TREN

Veritabanı

EVRENSEL DEĞERLER AÇISINDAN AHİ EVRAN’IN DİDAKTİK ANLAYIŞI VE TÜRK MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNE YANSIMALARI

Eğitim, birey ve toplum açısından önemini tarihin hiçbir döneminde yitirmemiş olgulardan biridir. Yalnızca birey ya da toplum değil tüm insanlık açısından ortak bir ihtiyaçtır.Paul Richard’ın söylediği gibi, insanın ekmekten sonra en çok muhtaç olduğu şey eğitimdir (Çıkar 2003: 138).Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, gençlerin ekmek kazanabilmeleri için iyi bir eğitim almaları gerekiyor.Bunları da doğumlarıyla birlikte getirdikleri bazı gizil güç ve yetenekler ölçüsünde elde ederek, formal ve informal eğitim süreciyle insan olma bilincine ve özelliklerine kavuşurlar.

Eğitim bireyin yaşadığı coğrafyaya, sosyal yapıya, ihtiyaçlara, kültüre bağlı olarak yöresel ya da bölgesel bir nitelik taşır. Bununla birlikte insan, milletleri millet yapan bazı değerleri öğrenip benimseyerek, yaşayıp yaşatarak o milletin bir ferdi haline gelir.Çünkü Geertz’in ifade ettiği gibi insan sadece biyolojiye indirgenemez, kendi toplumsal- kültürel konumundan bağımsız insan, insan değil nörolojik bir yığındır(Sunar 1999: 48).Yani insan kendi kültür değerleriyle bir mana kazanır. Yöresel bazı özelliklerin dışında milli bazı özellikleri de kazanarak bir milletin mensubu olur. Bu yönüyle dünyada kendilerine özgü bazı değerler üzerinde oluşmuş çok sayıda millet vardır. Her millet kendine özgü değerlerle şekillenmiş, donanmış bireylerden oluşmuştur.

Yazar: Nihat ÇALIŞKAN - Rüştü YEŞİL


İlgili Dosyalar