ERZURUM’DA AHİLİK

Erzurum, tarihin derinliklerinden itibaren hem paganist kültürlere, hem Doğu Roma Medeniyeti’ne, hem Türk-İslam Medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Özellikle Türk-İslam Medeniyeti’nde iki farklı devlet yani Büyük Sel­çuklu ve Osmanlı Devletlerinde Erzurum, pek çok maddi ve manevi kültür unsuruna ve kurumuna sahip olmuştur. İşte bu kültürel kurumlardan biri de Ahiliktir.

Bilindiği gibi Ahilik, en eski meslek kuruluşlarından biridir. Bu kuruluş, bir taraftan esnaf ve sanatkârlara bir birlik oluşturup aynı zamanda bir dayanışma oluşturduğu gibi, bir taraftan da tüketicilerin haklarını korumayı amaçlamıştır. Bunları yapabilmek için de bazı ilkeler belirlenmiş ve bu ilkeler çerçevesinde hareket edilmiştir.

Ahilik, bütün bir Osmanlı ülkesine yayılmış bir kurumdur ve her şehirde aynı ilkeler geçerlidir. Bu ilkeler ve Ahiliğin nasıl doğduğu, fiitüvvetnameler veya Ahi şecerenameleri yoluyla öğrenilmiştir. İşte o şecerenamelerden biri de Erzurum’da yazılmıştır. Çünkü Erzurum, Türk-İslam devletlerinin hâkim oldu­ğu 12. miladi asırdan bu yana bir Ahi şehridir.

Yazar: H. Ömer ÖZDEN - Abdurrahman ZEYNAL

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar