TREN

Veritabanı

EDEBİYATIMIZDA AHİ TİPİ VE ESRAR DEDE FÜTÜVVETNAMESİ’NDE AHİ TİPİNİN ÖZELLİKLERİ

Edebi metinlerde müellifin oluşturduğu kurmaca dünya, görüntülerini gerçek dünyadan alır. Bu yeni sanal alemde yeniden görevlendirmeler yapılır. Burada insan, gerçek yaşamda var olmuş insanın idealize edilmiş kopyasıdır. Müellif, toplumun zaman içinde olumlu ve olumsuz prototipler olarak kabullenilmiş şöhret sahiplerini kopyalar, onlara kendi yaşam anlayışını veya içinde yaşadığı toplumun kabullerini giydirerek yeni bir varlık oluşturur. Edebiyat biliminin terminolojisinde bu prototip insanlar kişilik/şahsiyet, tip veya karakter adını alır.

Yazar: Metin AKKUŞ

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar