DON DEĞİŞTİRME MOTİFİ ve AHİ EVRAN’IN YILAN DONUNA GİRMESİ

Tarama Sözlüğü, don (ton) kelimesinin Türkçe kaynaklarda, elbise, kılık, kıyafet ve renk anlamlarında kullanıldığını belirtmektedir.(Tarama Sözlüğü 1965:1211) Oysa kelimenin bu anlamların dışında başka anlamlarının da olduğunu, sözlükle ilgili olarak tarandığı iddia edilen eserler dahilinde bile söylemek mümkündür. Mesela; “Velâyetnâme-i Hacı Bektaş” sözlükle ilgili taranılan kaynaklar arasında gösterilmiştir. Herkesçe malumdur ki, Velâyetnâme’nin pek çok yerinde (turna tonu, şahin tonu, güvercin tonu, yılan tonu, ..., vb.) ifadeler sıklıkla geçmektedir. Sözlükte don(ton) kelimesinin anlamı tanıklanırken, Velâyetnâme’deki bu farklı anlam gözden kaçırılmış veya sadece elbise ve renk anlamları örneklendirilmiş olsa gerektir. “Turna donuna girmek”, “güvercin donuna girmek”, “yılan donuna girmek” gibi ifadelerde, don kelimesinin elbise veya renkle alakasının olmadığı herkesin malumudur.

Yazar: Namık ASLAN

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar