DİNÎ KAVRAMLAR ETRAFINDA OLUŞMUŞ TİCARETHANE ADLARI

Yaşadığımız şehir, mahalle, sokak, evlerimiz ve işlettiğimiz ticarethâneler, sahip olduğumuz kültür, inandığımız din ve düşünceyi, bir bakıma kendi etnik ve kültürel kimliğimizi yansıtır. Bu yansıtma, yukarıda söz konusu ettiğimiz mekanlara verdiğimiz adlarda kendini somut bir biçimde gösterir. Hatta bu isimlerin tarihî akışını, kullanım sıklığını dikkate alarak kesin olmasa da o bölgenin inanç ve kültürel yapısı hakkında belli bir fikir edinebiliriz.

Son dönemlerde az sayıda da olsa ticarethâne isimleriyle ilgili araştırmalar yapılmaktadır.1 Biz ise bu araştırmada, Kayseri Ticâret Odasına kayıtlı ticarethânelerin isimleri üzerinde duracak, az da olsa tespit ettiğimiz bu isimlerle ilgili açıklama ve yorumlarda bulunacağız.

Yazar: Harun GÜNGÖR

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar