ÇANKIRI YARENLİK KÜLTÜRÜ İLE AHİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ahilik, XIII. yy.da görülmeye başlayan XIX. yüzyıla dek Anadolu’da, Balkanlar’da ve Türkistan’da yaşamış olan Türklerin sanat ve meslek alanlarında yetişmelerini, ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan, esnaf ve sanatkâr birliklerine verilen bir addır.

Ahiliğe mensup olanlara “ahî” denmiştir. Ahiliğin düşünce temellerini yansıtan eserler olarak karşımıza çıkan Fütüvvetnâmeler’de futüvvet anlayışını benimsemiş olanlara “fetâ” dendiği gibi “ahî” ifadesi de kullanılmıştır. Fütüvvet ideolojisi, Ahi Birliklerini büyük ölçüde etkileyen bir yapıya sahip olmasına rağmen fonksiyonları ve gelişimleri farklılık arz etmiştir. Anadolu’da Türkler tarafından kurulmuş bir teşkilat olan Ahilik kurumuna XIV. yüzyılda Anadolu’yu dolaşmış olan İbni Batuta birçok yerde rastlamıştır.

Yazar: Bilal ELBÎR - Hatice SARGIN

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar