ÇAĞDAŞ YÖNETİM DÜŞÜNCESİ IŞIĞINDA AHİLİK TEŞKİLATI

Tarihsel süreç içerisinde insana ve onun oluşturduğu topluma bakış açısı köklü değişimler geçirmiştir. Bu değişimler gerek bilim gerekse sanat alanında hala yaşamımızı derinden etkileyen bazı paradigmaların ortaya çıkışını desteklemiştir. Geniş insan topluluklarının bir minyatürü olarak nitelendirilebilecek örgütler ve onların yönetimi de ciddi dönüşümler geçirmiş ve yeni yönetim anlayışları ortaya çıkmıştır. Bir zamanlar insanı ekonomik-ussal bir varlık ve makinanm dişlisi olarak gören yönetim felsefesinden, insanı üretim ve hizmetin merkezine alan çağdaş yönetime olan dönüşüm bunun en açık göstergesidir.

Çağımızda örgütler her şeyden önce insanlardan oluşan sosyal varlıklardır. Kuruluşların başında bulunan yöneticiler de, grup halinde bir araya gelmiş ve belli bir amaç için örgütlenmiş olan bu insanları, hedefe ulaştırmak için ahenkli bir şekilde ve işbirliği içinde etkili ve verimli yönetmek sorumluluğunda olan kişilerdir. Çünkü örgütlerin ve yönetimin hammaddesi insandır; insanı verimli yönetmek esastır.

Yazar: İbrahim KOCABAŞ

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar