TREN

Veritabanı

BURSA’DA AHİ ZAVİYELERİ

Yerel tarih araştırmaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu tür araştırmaların yapılmasında şüphesiz ki en mühim husus, kaynak konusudur. Yerel tarih ile ilgili kaynaklatın ekseriyeti kendi bölgelerinde bulundukları için, genellikle, o bölgede araştırma yapan tarihçiler tarafindan kullanılabilmektedir. Bu tebliğe konu yapılan “Bursa’da Ahi Zaviyeleri” için de büyük oranda yerel kaynaklar kullanılmıştır. İstifade edilen kaynakların ekseriyeti yazma halinde olup, sınırlı araştırmacı tarafindan kullanılmaktadır. Bildiride öncelikli olarak bu kaynaklar hakkında bilgi verilecek; daha sonra da bu kaynakların ışığında bildirinin konusu açıklığa kavuşturulacaktır.

Yazar: Hasan Basri ÖCALAN

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar