BAŞKURTLARDA YARDIMLAŞMA GELENEĞİ

Başkurtlarda çok eski zamanlardan beri toplum üyeleri, akrabalar ve komşu­lar arasında yardımlaşma geleneği bulunmaktadır. Ev, cami inşaatı gibi önemli büyük işlerin yapılması sırasında bu gelenek ve göreneklere başvurulması devam etmektedir.

Yardımlaşma geleneğini Başkurtlar “Öme” olarak adlandırırlar. Öme, yani imece geleneği şekliyle Müslümanların yardımlaşma geleneğini gibidir ve kelime olarak da Arapça’daki cemaat anlamını veren “Umma” kelimesine de benze­mektedir. Başkurtlar sosyal hayatlarında pek çok işler için imece yapmaktadır­lar. En çok imece ev yapılması sırasında gerçekleştirilir. Ahşaptan yapılan gele­neksel Başkurt evlerini inşa etmek için tüm köy bir araya gelir ve çalışma ta­mamlandıktan sonra birlikte kutlaması da yapılmaktadır. Ot ve buğday biçmek, odun ve kereste hazırlamak, kaz ve hayvan kesmek için ve ayrıca aksakalların kararıyla dul, yetim, yangında zarar görenlere yardım etmek için, yol ve çeşme­lerin düzenlenmesi için imece yapılmaktadır. Geleneğe göre, Kaz Ömehe, yani imecesinde gençler evlenmek için kızları seçmişlerdir. İmecede çalışmasına ba­karak kızların nasıl bir ev hanımı olacağını yorumlamışlardır.

Yazar: Elmir ABDRAHİMOV

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar