ARŞİV BELGELERİNDE AHİLİKTEN ESNAFLIĞA

Özet
Ahilik, Anadolu Türk-İslam kültür ve medeniyetinin teşekkülünde, önemli derecede rol oynamış ve Müslüman devletlerinde farklı isimler altında tecrübe edilmiştir208. Ahilik üretmeden tüketmeye,ihtiyaç fazlasını üretmeye karşıdır. Hammadde tedarikinden, piyasaya sürülmesine kadar hepsi belirli kurallara bağlıdır. Hem üreticiyi hem tüketiciyi korumayı amaçlamıştır. Modern sosyal güvenlik sistemi, ahilikte “Orta Sandık”ta hayat bulmuştur. Esnaflara verilen cezalar amaç değil araç olmuştur. Temel gıda maddelerinin üretiminde sıkı kontroller uygulanmıştır. Ekonominin bozulmasıyla beraber, sistem bozulmaya başlamıştır. Sanaayi devrimi, ithal ürünlerle yarışamayan esnaflık, tüm düzetlme çabalarına rağmen düzelmemiştir.

Anahtar Sözcükler: Ahilik, esnaf, lonca, gedik.

Abstract
Akhism played an important role in the formation of Anatolian Turkish- Islamic culture and civilization and has been experienced under different names in the Muslim states It is against consuming without production and also overproduction. From raw material procurement to launch, they all depend on specific rules. It aims to protect both the producer and the consumer. The modern social security has come to life in the “Orta Sandık”. The penalties are intended to deter the craftmen. There have ben strict controls implemented in the production of basic foodstuffs. With the deterioration of the economy, the system began to deteriorate. Despite all of the efforts to correct the system it is collapsed. The industrial revolution and the imported products were the main problems.

Keywords: Akhism,Akhi, craftsmen, trade.

Yazar: Cemile YAĞMUR

Yıl: 2019
İlgili Dosyalar