ARNAVUTLARDA ESNAF-TARÎKAT İLİŞKİSİ

ÖZET

Arnavutlar Osmanlı ’mn Balkanlara gelmesiyle Islami ve Osmanlı yö­netim ve geleneğini kabul etmiş ve büyük ölçüde hayat sistemi olarak benimsemiştir. Osmanlı toplumsal müesseseleri Arnavut toplumunu yemden canlandırmış ve bölgede söz sahibi kılmıştır. Esnaf teşkilatı tasavvuf anlayışıyla yoğrulmuş ve sonuç olarak toplumu maddi ve manevi açıdan canlı tutan hava yaratılmıştır. Bu bildiride Osmanlı döneminde Arnavut şehirlerinde oluşan bu esnaf teşkilatlarının tasav­vuf. hamuru ve toplumsal yansımaları sunulacaktır.

ABSTRACT

With the arrival of the Osmans in the Balkans, the Albanians accept­ed yhe Islam and the Osmanic leadership and in a great extent had incorporated in their living system. The social Osmanic institutions had revived the Albanian society and had raised the social factor in the region as well. The Esnafs organization had been built with the mystical worldview and had created at the same time a physical and metaphysical atmosphere. This notification will present the mystical sense and social reflections of Albanian Esnafs in the Osmanic Period.

Yazar: Metin İZETİ

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar