TREN

Veritabanı

ANLAMLI ÇALIŞMA ALANI” OLARAK AHİ LİK VE “DÖNEMEÇTE” ROMANININ FAKİR HALİT’İ

XIII.yy’in ilk yarısından 1900’lü yılların başına kadar, insanların en çok yitip gittikleri “iş ve çalışma” alanlarda varlık gösteren Ahi’lik teşkilatı, 650 yılı aşkın bir zaman içerisinde sanat, ticaret ve meslek alanlarına ilişkin yaptırımlarıyla bir müessese haline gelmiş ve adı geçen alanlarda modem kurumlar hayata geçirilirken çok önemli bir etkiye sahip olmuştur. Fakat modem dünyanın kavramlar ve değerler üzerinde meydana getirdiği yıpratıcılık ve kimliksizleştirme, bütün gücüyle “iş ve çalışma” alanlarında da etkisini göstermiş, kurumsallaşma sürecini süratle tamamlayan bu alanlar, ahilik teşkilatının tam aksine “öz”den yoksun olarak ortaya çıkmıştır.

Yazar: İbrahim TÜZER

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar