TREN

Veritabanı

AHMET MÎTHAT EFENDİ’NÎN ROMANLARINDA ESNAF ZÎHNİYETÎ

ÖZET

Çeşitli edebi türlerde pek çok eder kaleme almış olan Ahmet Mithat Efendi, edebiyatımızın önde gelen şahsiyetlerinden biridir. Yazı faali­yetlerinin yoğunluğu onun, devri içerisinde “yazı makinesi” olarak adlandırılmasını sağlamıştır. Ahmet Mithat Efendi nin en fazla eser verdiği tür hiç şüphesiz romandır. O, romanı “cihan içinde cihan” olarak nitelendirir. Romanlarındaki konular geniş bir yelpazeye sa­hiptir. Konuların çeşitliliği ve anlatılanların ayrıntılara dayandırıl­ması edebiyat incelemesi açısından edebiyat araştırmacılarına zengin malzeme olanağı sunmaktadır.

Bildirimizde Ahmet Mithat Efendinin söz konusu konuya uygun olan romanlarından hareketle esnaf tipi üzerinde durulacak, para, harca­ma, zarar ve iflas ve buna benzer konular çerçevesinde bu tip ince­lenmeye çalışılacaktır. Ayrıca anlatma esasına bağlı edebi türlerden olan roman formu içerisinde bu tipin nasıl ele alındığı devir-zihniyet ilşkisi de göz önünde bulundurularak dikkatlere sunulacaktır.

ABSTRACT

Ahmet Mithat Efendi who has written a lot of works in Various of lit­erary types, is the most important person of our literature. The intensi­ty of his writing activities provides him called a “writing machine” in his period. It is sure that novel is a type which Ahmet Mithat Efendi wrote a lot of works. The topics in his novels has an extensive fan. The various of the topics and tellings which has tend to the details provide rich metarials to literature researchers. In our report we will study the tradesman type with money, spending, damage, bankruptcy and like this. Also we will study this type with connection to age and mentality.

Yazar: Öznur ÖZDARICI

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar