AHMET HAMDI TANPINAR’DA İKTİSÂDİ ZİHNİYET MESELESİ

Edebiyatın diğer sosyal bilimler ile olan ilişkisi farklı disiplinlerin ve yeni çalışma alanlarının doğmasına zemin hazırlamıştır. Edebiyatın diğer bilimler ile olan bu yakın münasebetleri edebî metne farklı açılardan bakabilme imkânını da beraberinde getirir. Edebiyat ilminin sosyoloji, psikoloji, felsefe, iktisat v.s. gibi alanlarla olan ilişkisi farklı alt disiplinlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Öyle ki edebiyat- sosyoloji ilişkisi edebiyat sosyolojisini, edebiyat-psikoloji ilişkisi edebiyat psikolojisini v.s. doğurmuştur. Burada amaç bir edebiyat eserinden sosyolojiye, psikololojiye, felsefeye, iktisada veya herhangi bir alana ait malzeme çıkarılıp çıkarılamayacağıdır. “Acaba edebiyat eseri diğer disiplinler için malzeme olarak kullanılabilir mi?” sorusu edebî esere bu dikkatle yaklaşmayı da beraberinde getirir. Bir edebiyat eserinden felsefeci, psikolog, sosyolog, iktisatçı, tarihçi veya diğer çalışma alanlarına ait herhangi bir araştırmacı nasıl malzeme çıkarıyorsa edebiyatçı da söz konusu çalışma alanlarının verilerinden kendine uygun malzemeyi çıkarma şansına sahiptir.

Yazar: Öznur ÖZDARICI

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar