AHİLİK VE İDEAL İNSAN ARAYIŞI

Ahîlik kavram ve kurumu ile ilgili çalışmalar, içinde bulunduğumuz toplumun sosyal yapısı, bu çalışmaları yapan araştırmacı,bilim adamı ve diğer çalışanların hakim olduğu bilgi sahası ve mensup oldukları fikir kulüplerine göre şekillenmiştir. Bu çalışmalardan edindiğimiz bilgi kısaca şudur. Ahîlik, Orta Doğu kaynaklı, Türkiye sahasında yeni bir şekle bürünmüş, toplumun o dönemdeki hayat tarzında kolaylık sağlayan, fertlerin bir arada yaşama iradesi kazanmasına yardımcı olan bir kurum; kimi zaman bir esnaf teşekkülü, kimi zaman tasavvuf vadisinde var olan iman etme biçimi, kimi zaman gâziler birliğidir (OCAK, 1996).

Yazar: İsmet ÇETİN

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar